Annely Peebo on uue heategevusfondi „Minu Unistuste Päev“ patroon

22.05.2012

Ooperidiiva Annely Peebo on uue heategevusfondi „Minu Unistuste Päev“ patroon. Heategevusfond aitab ellu viia haiglates viibivate laste ja nende vanemate soovunelmaid.

Viinis elav ja töötav Annely Peebo on uue fondi suhtes positiivselt häälestatud: „Aitan meelsasti kaasa ettevõtmisele, mis soovib ennast pühendada laste emotsionaalse tervise parandamisele. Igasugune uus algatus selles valdkonnas on ainult tervitatav, sest abikäsi on alati vaja, samuti on alati üleval ka finantside nappus. See on valdkond, mis vajab alati rohkem raha kui seda olemas on ja annab fondile võimaluse olla ühelt poolt emotsionaalne (kohtumised erinevate inimestega, külastused haiglast väljas) ja teiselt poolt tegeleda väga konkreetse rahalise panusega väga konkreetsete asjade jaoks. Usun ja loodan, et planeeritavad tegevused haiglates kohapeal pakuvad lastele suurt rõõmu ning toob lisaks võimalusi lastele ja nende peredele külastada põnevaid kohti, kontserte ja teisi ettevõtmisi. Kutsun üles toetama fondi ning nende ettevõtmisi ning loodan, et aasta pärast saame kuulda täpsemini fondi töö tulemustest“.

Heategevusfond „Minu Unistuste Päev“ tegeleb hetkel peamiselt kahel suunal. Esiteks individuaalsed Unistuste Päevad, kus ühele haigele lapsele korraldatakse sündmus, mida ta saab jagada oma perega ja armsamatega lähikonnast. Teiseks suunaks on ühised sündmused haiglates viibivatele lastele.

Heategevusfondi kaasasutaja ja juhataja Marianne Bruhnil on heameel Annely Peebo kaasamise üle: „Meie sõsarfondi patroon Rootsis on printsess Madeleine ning otsisime väärikat kandidaati ka Eestis. Annely Peebo on just õige inimene, kellel on tuntust, pühendumust ja inimlikkust, et juhtida tähelepanu meie tervisesüsteemi kitsaskohale.“

Bruhn lisas, et haigete laste jaoks ei toimu haiglates peale ravi suurt midagi. Ta kinnitas, et head tahet ja soovi asjaga tegeleda on haiglates küllaga, kuid finantside nappuse tõttu jäävad haigete laste soovunelmad vaid unistuseks.

Fondi initsiatiivi on tervitanud nii Tallinna Lastehaigla kui ka Tartu Lastekliinik ning esimesed koostööprojektid on juba käima lükatud. Peatselt toimub lastele fondi poolt korraldatud intiimne kohvikusündmus koos Mart Poomi ja Gerli Padariga, aga ka teadus ja illusioonishow, unistuste päev peredele Tallinna Loomaaias ning teised individuaalsemad unistuste päevad lastele, kellele hea emotsioon on raske haiguse tõttu hädasti vajalik.

Annely Peebo on rahvusvaheliselt tunnustatud metsosopran, kes on viimased 18 aastat elanud ja töötanud Viinis. Annely elab koos oma elukaaslasega ja tal on 2 last. Annely plaanib osaleda “Minu Unistuste Päeva” sündmustel nii juulis kui ka detsembris. Hetkel lõpetas Annely oma ülieduka Aasia turnee.

Minu Unistuste Päev (MUP) on esimene heategevusfond, mis pakub haigetele lastele emotsionaalset tuge ning stressivabamat tegevust kaasates sündmustele ka laste perekonnad. Olulised märksõnad on julgustus ja rõõm, et midagi toredat võib sinuga ka raskel hetkel juhtuda.

Fond asutati 2011.a. ning selle juhtfiguurideks on Eestis elavad rootslanna Helena Almqvist ja taanlanna Marianne Bruhn.  Fondi eeskujuks on sarnane fond Rootsis – MinStoraDag www.minstoradag.org, mis on tegutsenud edukalt juba kümme aastat. Rootsis viiakse ellu unistus päevas ning Eesti fond loodab jõuda sama tulemuseni ka siin.

Täpsem ülevaade fondi planeeritavatest tegevustest www.minuunistustepaev.ee ja Facebookist.

Arhiiv